Smluvní Podmínky

Tato webová stránka ("stránka") je provozována spoločností Triaba.com v Ås, Norsko ("Triaba"). Panel ("Panel") se vztahuje na online panel od Triaba pro dospělé spotřebitele.

Smluvní podmínky členství v panelu, účasti v šetření a využívání služeb.

Poslední aktualizace: 06. Smět 2021

 

Použití. Jednotlivci mohou používat tuto stránku výlučně v souladu se Smluvními Podmínkami nacházejícími se zde a pro jejich osobní a nekomerční účely. Jakékoliv jiné využití je zakázáno. Stát se členem Panelu je vždy zdarma. Účast na panelových aktivitách je stále dobrovolná. Jednotlivci se mohou odhlásit z Panelu kdykoli bezplatně a bez závazků.Ochrana Osobních Údajů. Triaba bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Pro více informací o to jak používáme shromážděné informace, přečtěte prosím naše "Zásady Ochrany Osobních Údajů”.Kdo se může stát členem. Triaba Panel je otevřen všem od věku 15 let a kdo jsou občany jedné ze zemí v nichž máme anketní panely. Členství je vázáno na jednoho člověka s jedinečnou e-mailovou adresou. Jednotlivec nesmí mít více účtů v Triaba Panel (jako např. Pod různými identitami).
 
Jak se stát členem panelu . Část obsahu stránky je dostupná anonymním návštěvníkům, ostatní služby a obsah je dostupný pouze pro registrované členy panelu. Chcete-li se stát členem, musíte poskytnout pravdivé informace při registraci a nesmíte použít alias nebo jiné metody maskování identity. Pokud při registraci poskytnete relevantní informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, Triaba a / nebo jeden z autorizovaných agentů mají právo ukončit Vaše členství a zabránit v přístupu a využití stránky, a také, podle vlastního uvážení, prohlásit za normálních okolností platné nasbírané odměny nebo ceny za neplatné.
 
Uzavření a udržování členství v Panelu. Každý panelistů si musí zvolit uživatelské jméno při registraci, aby měl přístup na členskou stránku Triaba Panelu. Heslo bude zasláno automaticky formou e-mailu. Jste odpovědný za bezpečnost vašeho hesla a jste výhradně zodpovědný za oprávněné i neoprávněné použití Vašeho hesla.
 
Jak často jsou pozvánky na anketu posílány a účast členů Triaba Panelu. Členové panelu mohou zvolit maximální počet anket, kterých se chtějí zúčastnit za měsíc ve svém online profilu. Členové panelu mohou obdržet pozvánky na ankety často až do limitu který si stanovili nebo mohou nedostat žádnou pozvánku. Po dokončení ankety se může stát, že daný člen panelu neobdrží další pozvánku po dobu několika dní. I přesto, že se snažíme poslat pozvánku na anketu našim panelistů tak často jako jimi zvolený maximální počet anket povoluje, z různých důvodů se může stát, že člen panelu neobdrží tolik pozvánek k anketám kolik by chtěl. Triaba a CINT/OpinionHUB nemají žádnou povinnost poskytnout určitý nebo minimální počet pozvánek.
 
Pokud člen panelu udržuje svůj účet v dobrém stavu (jako např. Profilové údaje jsou aktuální, udržuje přiměřenou míru účasti na nabízených anketách, atd.), Získané peníze budou udržovány bez expirační doby. Body na účtu se stanou inaktivními na pokud panelista nebyl aktivní určitý čas. Záznam o těchto bodech je uložen, neukazují se ale v zůstatku. Je možné požádat o obnovení těchto bodů zasláním e-mailu na support (at) triaba.com. Pokud jste byli neaktivní delší dobu, mohla být vaše registrace v panelu zrušena. 
 
Neautorizované použití. Není dovoleno použít jakýkoliv technologické prostředky, jako například Spider, roboty nebo jiné automatizované metody dolování dat na katalogizování, stažení, uložení nebo reprodukci a distribuci obsahu stránky. Rovněž není dovoleno manipulovat výsledky panelu, dotazníku, ankety nebo losování cen na této stránce nebo v kontextu jakékoliv aktivity vykonávané v důsledku panelového členství. Není dovoleno zasahovat do stránky nebo jakéhokoli užívání stránky jiného uživatele včetně, nikoliv však výlučně, pomocí overloadingu, floodingu, mail bombingu nebo crashingu stránky. Není dovoleno posílat nechtěné e-maily, včetně propagace a/nebo reklam na produkty nebo služby. Není dovoleno vkládat části stánky do jiných stránek nebo měnit vzhled stránky. Triaba bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo soudními nařízeními v rámci platných zákonů, které žádají nebo přikazují aby Triaba sdílela identitu kohokoliv, kdo sdílí žádané informace nebo materiály.
 
Aktualizace profilu. Členové Triaba Panelu souhlasí s tím, že budou včas aktualizovat osobní a jakékoli jiné informace včetně, ale ne výlučně, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a demografický informací ve Vašem profilu po přihlášení.
 
Inaktivita a zrušení Triaba účtu. Pokud se člen nezúčastní žádné ankety po určitou dobu, Triaba může, podle vlastního uvážení, zrušit členství bez předchozího upozornění. Jiné důvody pro zrušení bez předchozího upozornění mohou být mimo jiné nevhodné nebo nepravdivé odpovědi v anketách, případně pokud má člen nedoručitelnou e-mailovou adresu nebo adresy které jsou zaplněny po několika pokusech kontaktovat ho. Triaba může také, podle vlastního uvážení, považovat jakýkoli jiný fakt nebo okolnost za dostatečný důvod pro zrušení. Po zrušení členství, člen jehož účet byl zrušen přestane dostávat pozvánky k účasti na anketách jako člen panelu. Triaba může, podle vlastního uvážení, oznámit členovi, že jeho účet byl zrušen. Pokud člen, ať už na základě toho, že nedostává pozvánky na ankety nebo z jiných důvodů má podezření, že jeho účet byl zrušen, může kontaktovat společnost Triaba a kontaktní informace jsou k dispozici na této stránce pod položkou "Kontakt". Obecně, v případech kde došlo k zrušení kvůli inaktivitě, nasbírané odměny (např. Pokud jsou za hranicí výběru) mohou být ještě uplatněny po dobu 90 dní po zrušení. Po tomto období vyprší možnost výběru odměn. Jako podmínku členství se tímto vzdáváte všech pohledávek vůči společnosti Triaba a jejích partnerů vzniklých z nebo souvisejících se zrušením nebo expirací odměn. 

Komunikace mezi panelisty a Triabou. Členstvím v Panelu souhlasíte s dostáváním emailů generovaných naším jménem, které obsahují pozvánku k účasti na anketách, které jsou podle možností v souladu se zkušenostmi a pozadím poskytnutým při registraci. Účast na všech anketách je vždy dobrovolná. Čas od času může být zaslán i e-mail bulletin o Panelu nebo zprávy o společnosti. E-mailové linky přes které se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv otázkami nebo obavami jsou k dispozici na stránce. Každý e-mail který obdržíme je přečteme a odpovídáme na něj jednotlivě; prosím počítejte s dobou 2-6 pracovních dnů na odpověď.
 
Zrušení členství. Pokud se rozhodnete, můžete kdykoliv, bezplatně a bez závazků zrušit panelové členství. Stačí se přihlásit a kliknout na odkaz "zrušit registraci" na zrušení členství. Mějte prosím na vědomí, že ne všechny nasbírané body mohou být převedeny nebo vyplaceny a budou permanentně vymazány.
 
Duševní vlastnictví. Všechny stránky, obsah na stránce a souvisejících anket včetně, ale ne výlučně, textu, grafiky, audia, videa, fotek, anket, log nebo jiných materiálů jsou autorizovány pro použití nebo jsou duševním vlastnictvím společnosti Triaba a poskytovatelů licencí, obchodních partnerů a přidružených společností včetně obsažených ochranných známek, servisních značek, autorských práv, patentů a obchodních tajemství. Není dovoleno modifikovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, zobrazovat, uploadovat, poštou, transmitovat nebo distribuovat poskytnutý obsah bez předchozího souhlasu společnosti Triaba. 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Stránka, včetně veškerého obsahu nebo služeb zpřístupněných na Stránce nebo přístupných přes tuto stránku, je poskytována "tak jak je". Společnost Triaba v maximální míře povolené zákonem neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu na obsah na stránce. Dále se Triaba zříká jakýchkoli vyjádřených nebo implikovaných záruk, včetně, bez omezení, neporušování, prodejnosti titulu nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Triaba nezaručuje, že funkce obsažené na stránce nebo jakékoliv materiály nebo obsah v ní obsažené budou nepřerušované nebo bez chyb, že chyby budou opraveny nebo že stránka nebo server, který ji vytváří, budou opraveny nebo že Stránky nebo Server, který ho zpřístupňuje, neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty. Triaba nebude v žádném případě zodpovědná pod žádnou teorií o občanskoprávních deliktech, smlouvách, přísné odpovědnosti nebo jiné právní nebo spravedlivé teorii za jakýkoliv ušlý zisk, ztracená data ztracené příležitosti, náklady na krytí, příkladné, trestní, osobní zranění / neoprávněnou smrt, zvláštní náhodné události. , Nepřímých nebo jiných následných škod, z nichž každá je tímto vyloučena dohodou stran bez ohledu na to, zda jedna ze stran byla informována o možnosti takové škody.
 
Změny. Všechny informace zveřejněné na stránce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Zahrnuje to všechny aspekty týkající se panelu, včetně, ale ne výlučně, detailů o hranici vyplácení peněz a peněžních hodnot, jakož i platebních podmínek. Kromě toho se tyto Smluvní podmínky mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Tyto změny provedeme tak, že jejich zveřejníme na Stránce a ti, kteří jsou ovlivněni jejími podmínkami, jsou povinni pravidelně kontrolovat obsah webových stránek, aby sledovali změny.
 
Odškodnění . Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete obhajovat a nebudete přisuzovat společnosti Triaba, jejím zaměstnancům, ředitelem, úředníkem, agentem a zástupcem vinu za vůči jakýmkoli nárokům třetích stran, požadavkům, závazkům, nákladům nebo výdajům třetích stran, včetně přiměřených poplatků a výdajů právního zástupce vyplývajících z nebo souvisejících s jakýmkoli porušením těchto Smluvních podmínek nebo platných právních předpisů.
 
Omezení odpovědnosti. Společnost Triaba v žádném případě neodpovídá za ztrátu zisku, goodwillu nebo jiných zvláštních nebo následných škod, které utrpěly členové stránky, klienti nebo jiní v důsledku činnosti nebo nečinnosti společnosti Triaba v rámci této dohody bez ohledu na to, zda možnost vzniku takových škod byla sdělení společnosti Triaba nebo mohla být předvídána společností Triaba. Triaba není vázána ani zodpovědná a respondent se tímto zříká jakéhokoliv nároku, žaloby nebo opravného prostředku na jakékoli škody, ať už přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné nebo ztráty, které vyplývají z účasti na průzkumech nabízených členům panelu, nebo pro použití informací, služeb nebo zboží poskytnutých na Stránce nebo prostřednictvím této stránky, kromě případů, kdy je taková odpovědnost stanovena zákonem. Všichni uživatelé této stránky dále uznávají, že Triaba neschvaluje obsah reklam ani partnerských webových stránek, ani nepřebírá odpovědnost za správnost materiálů v nich obsažených, ani za porušení práv duševního vlastnictví třetích stran, které z nich vyplývají, ani za podvody nebo jiné zločiny jimi umožněné.
 
Všeobecné dodržování zákonů. Všichni jednotlivci musí dodržovat všechny platné zákony, stanovy, nařízení a regule týkající se vašeho užívání stránky.
 
Upozornění. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jakékoliv oznámení potřebné podle této Dohody budou zasílány e-mailem na příslušnou e-mailovou adresu pod záložkou Podpora (v případě společnosti Triaba) nebo na e-mailovou adresu, kterou jednotlivec poskytne společnosti Triaba v profilu (jednotlivce) nebo jinou adresu, která je určena. Oznámení se považuje za doručené 24 hodin po odeslání e-mailu, pokud není odesílající strana informována o tom, že e-mailová adresa je neplatná. Případně může Triaba podat individuální oznámení doporučeně prostřednictvím pošty, pokud je známa poštovní adresa, předplacené poštovné a vyžádané potvrzení o vrácení na adresu poskytnutou společnosti Triaba při registraci. V takovém případě se oznámení považuje za doručené 3 dny po datu odeslání.
 
Arbitráž . Jakékoliv spory nebo nároky vyplývající z této smlouvy nebo související s touto Smlouvou se řeší závaznou arbitráží v souladu s obecně uznávanými zásadami obchodní arbitráže. Každá taková diskuse nebo nárok se bude rozhodovat individuálně a nesmí být konsolidovaná v žádném arbitrážním řízení s jakýmkoli nárokem nebo sporem jakékoliv jiné strany. Arbitráž se bude konat v Oslo, Norsko a rozsudek o rozhodčím nálezu lze podat na kterýkoli soud, který má pravomoc. Jednotlivec nebo Triaba mohou požádat o jakékoliv předběžné nebo dočasné opatření od soudu příslušné jurisdikce v Oslu, který je potřebný pro ochranu práv nebo majetku jednotlivce nebo společnosti Triaba až do ukončení rozhodovacího řízení.Oddělitelnost. Pokud kterákoliv část těchto Smluvních podmínek bude považována nebo prohlášena za neplatnou nebo nevymahatelnou z jakéhokoliv důvodu kterýmkoli soudem příslušné jurisdikce, takové ustanovení bude neúčinné, ale nebude mít vliv na žádnou jinou část těchto Smluvních podmínek.
 
Všeobecné. Tyto Smluvní Podmínky se řídí ve všech ohledech zákony Norska bez uvedení v platnost dané zemi v případě kolize právních předpisů. Pokud je jakékoli ustanovení těchto Smluvních Podmínek považováno za neplatné nebo nevykonatelné, takové ustanovení bude zrušeno a zbývající ustanovení budou uplatněny. Nadpisy jsou určeny pouze pro referenční účely a v žádném případě nedefinují, neomezují, nevykládají ani nepopisují rámec nebo rozsah takové sekce. Naše nečinnost v souvislosti s porušením ze strany vás nebo jiných osob se neomezuje naše právo jednat v souvislosti s následným nebo podobným porušením. Tento dokument stanovuje úplné porozumění a dohodu mezi námi ve vztahu k předmětu tohoto dokumentu.
 
Otázky. Pokud máte otázky ohledně těchto Smluvních Podmínek, kontaktujte nás prosím písemně poštou na adrese: Triaba Panel, c/o Frode Lorentzen, Lyngveien 2b, 1433 Ås, Norway nebo e-mailovo: support(at)triaba.com

Zúčastněte se anketách (Na základě podmínek použití společnosti Cint.com):
Když jste pozváni, abyste se zúčastnili anketě na základě vašich profilových informací. Vaše účast na anketě je vítaná. Rádi bychom Vás informovali o podmínkách týkajících se vaší účasti na anketě. Tyto Podmínky účasti na anketách (dále jen "Podmínky") jsou platné spolu se smluvními podmínkami společnosti Triaba a se specifickými podmínkami pro jednotlivé ankety. Upozorňujeme, že Vaše další účast na anketách bude představovat Vaše přijetí těchto Podmínek, jakož i ty, které jsou obsaženy v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud s těmito Podmínkami nebo jakoukoli jejich částí nesouhlasíte nebo nemáte na to zákonné oprávnění, nemějte se ankety.

Podmínky účasti na anketách
Vaší účastí na ankete a využíváním anketní stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky, jakož i jakékoliv další podmínky, které se vztahují na vaši účast včetně jakékoli dohody mezi vámi a vlastníkem panelu. Účast na anketě a Vaše používání anketní stránky musí být v souladu s platnými právními předpisy.
Účastí na anketě souhlasíte s tím, že budete vždy poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o Vás, když budete vyzváni. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, nebo pokud existuje důvodné podezření, že takové informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, nebude Vaše účast na anketě považována za platnou a následně neobdržíte žádné získané body nebo jakékoliv jiné odměny za Vaši účast. Kromě toho může Vlastník Panelu ukončit Váš členský účet a odmítnout jakoukoliv aktuální nebo budoucí účast na anketách (nebo jejich části).

Survey Speeding
Z bezpečnostních důvodů a pro ověřování může mít anketa odhadovaný čas potřebný k dokončení. Pokud anketu dokončíte v čase, který se liší od odhadovaného času, je možné, že bude anketa považována za nedokončenou a neobdržíte žádné odměny za Vaši účast. Kromě toho může Vlastník Panelu ukončit Vaše členství.

Kontrolní Otázky
Průzkum může zahrnovat stejné nebo podobné otázky vícekrát, nebo vyžadovat, abyste si vybrali konkrétní odpověď (tzv. Uzený sleď), abychom se ujistili, že jste upřímný a/nebo jste pozorně přečetli všechny otázky ankety. Pokud Vaše odpovědi na otázky tohoto druhu naznačují, že nejste upřímný a/nebo nečtete pozorně všechny otázky ankety, nebude Vaše účast na anketě považována za platnou a následně neobdržíte žádné odměny za Vaši účast. Kromě toho může být Vaše členství ukončeno a Váš účet vymazán.

Otevřené Otázky
V anketě může být sekce, v níž je nutné, abyste Vaše odpovědi napsali (namísto výběru odpovědi ze seznamu odpovědí). Pokud Vaše odpovědi na otevřené otázky obsahují nevhodné vyjádření nebo se netýkají otázky, nebude Vaše účast na anketě považována za platnou a následně neobdržíte žádné odměny za Vaši účast. Kromě toho může být Vaše členství ukončeno a Váš účet vymazán.

Vaše Chování
Účastí na průzkumu nebo používáním anketních stránek souhlasíte s tím, že:(i) nebudete narušovat, nebudete zasahovat do bezpečnosti nebo jinak zneužívat službu nebo anketní stránku nebo jakékoliv služby, systémové zdroje, účty, servery nebo sítě připojené nebo přístupné prostřednictvím Ankety nebo Anketní Stránky nebo přidružených nebo propojených stránek;(ii) nebudete narušovat nebo zasahovat do jakéhokoliv užívání ankety nebo anketní stránky nebo přidružených nebo propojených stránek jiným uživatelem;(iii) nebudete vkládat, odesílat nebo jinak přenášet prostřednictvím ankety nebo anketní stránky žádné viry nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory, počítačové programy nebo kódy; (iv) nebudete používat nebo se pokoušet používat účet, službu nebo systém jiného uživatele bez autorizace, nebo vytvořit nebo používat falešnou identitu v průzkumu nebo na webu průzkumu; (v) nebudete přenášet prostřednictvím ankety nebo anketní stránky žádné spamy, řetězové zprávy, nevyžádanou poštu nebo jiný typ nevyžádaných nebo hromadných e-mailů; a(vi) nebudete se pokoušet získat neoprávněný přístup k anketě nebo anketní stránce nebo k částem ankety nebo anketní stránky, které jsou omezeny na všeobecný přístup.

Kromě toho souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za akce a komunikace, které jsou prováděny nebo přenášejí na Váš účet nebo z Vašeho účet, a že budete dodržovat všechny platné zákony, které se týkají Vašeho použití nebo činností v anketě nebo na stránce ankety.

Výpověď
Váš přístup k průzkumu nebo k webu průzkumu Může být Kdykoli pozastaven nebe vypovězen, POkud nedodržíte tyto podmínky nebe Jakékoliv jiné podmínky vztahující se na Vaši účast, nebe v případě, že se zúčastníte průzkumu nebo použijete stránku průzkumu nezákonným způsobem nebo jiným způsobem, který je škodlivý pro nás, vlastníka panelu, vlastníka průzkumu nebe jakékoli jiné třetí strany.

Duševní Vlastnictví
Pokud není uvedeno jinak, všechny materiály, včetně, bez omezení, všech pojmů, textu, návrhů, grafiky, kreseb, fotografií, videoklipů, hudby a zvuků a všech ochranných známek, servisních značek a obchodních názvů používaných v anketě a / nebo na anketní stránce a jejich výběr a uspořádání (kolektivně "obsah") podléhají právům duševního vlastnictví, včetně autorských práv, ochranných známek a patentů, nebo práva žádat o jejich registraci kdekoli na světě, vlastníme nebo máme licenci my, naši partneři, vlastník průzkumu nebo jiné třetí strany, které jsou příslušnými vlastníky takovéhoto duševního vlastnictví.

Žádná licence k používání nebo reprodukci Obsahu Vám není udělena a všechna práva duševního vlastnictví jsou výslovně vyhrazena. Žádná licence na používání, prozrazení, převzetí, kopírování, distribuci nebo reprodukci (včetně zveřejnění na jakékoliv webové stránce, sociálních médiích nebo blogu), která je obsahem nebo předmětem obsahu, Vám není poskytnuta a všechna práva duševního vlastnictví v ní jsou výslovně vyhrazena. Upozorňujeme, že v případě, že jakékoliv neoprávněné použití jakéhokoli Obsahu vámi bude objeveno, mohou být podniknuty právní kroky.
Na průzkumu se můžete zúčastnit a používat stránku průzkumu způsobem, který neporušuje práva duševního vlastnictví nás ani jiných.

Pravidlá ohľadom bodovo založených odmenových programov
Chcete-li získat body, musíte dokončit svou účast v průzkumu. Není nutná žádná platba.
Počet bodů, které je možné získat za anketu, jsou zobrazeny na začátku ankety. Upozorňujeme, že jste zodpovědný za veškeré daně nebo poplatky, které mohou vyplynout ze získaných nebo využitých bodů. Nebudeme v žádném případě zodpovědní za žádné daňové důsledky nebo povinnosti vyplývající ze získaných nebo využitých bodů nebo odměn.Vaše účast na průzkumu může být pozastavena, pozměněna nebo ukončena a veškeré získané body nebo odměny mohou být zrušeny nebo pozastaveno v případě jakéhokoli zneužití nebo porušení pravidel, předpisů, podmínek a jakýchkoli zkreslení skutečnosti z Vaší strany. Za takových okolností nebudeme mít Vůči vám žádnou odpovědnost.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Výslovně souhlasíte s tím, že Vaše účast na průzkumu a používání a prohlížení stránek průzkumu je na Vaše riziko. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, my, naši klienti, přidružené společnosti nebo jiné třetí strany a naši a jejich příslušní ředitelé, funkcionáři, zaměstnanci, zástupci, agenti, poskytovatelé obsahu třetích stran a poskytovatelé licencí neposkytujeme žádné záruky, výslovné, implicitní nebo statutární včetně prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, že účast na průzkumu nebo použití stránky průzkumu bude nepřetržité nebo bezchybné, pokud jde o výsledky, které lze získat z Vaší účasti na průzkumu nebo použití stránky průzkumu, služeb v ní poskytovaných nebo přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu jakýchkoli informací nebo služeb poskytovaných prostřednictvím průzkumu nebo stránek průzkumu, které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
DO ROZSAHU POVOLENÉHO PRÁVNÍMI PŘEDPISY, MY, NAŠE PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, TŘETÍ STRANY, NEBO ŘEDITELÉ, FUNKCIONÁŘI, AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, SMLUVNÍ DODAVATELÉ, NÁSTUPCE NEBO ZMOCNĚNCI NEBUDOU NÉST VŮČI VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, V ŽÁDNÉ VĚCI VŮČI K TÉTO DOHODĚ, ZA ŽÁDNÉ VAŠE PŘÍSPĚVKY NEBO ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z ODKÁZANOSTI, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR NEBO JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, BEZ OHLEDU NA TO ČI JSME BYLI O PRAVDĚPODOBNOSTI NEBO MOŽNOSTI JEJICH VZNIKU UVĚDOMĚNI NEBO NE.

Omezení odpovědnosti a prohlášení o odmítnutí odpovědnosti v těchto podmínkách platí bez ohledu na formu řízení, ať už ve smlouvě, záruce, deliktu, kvazi-deliktu, přísné odpovědnosti, nedbalosti nebo jiném přestupku a platí i v případě zásadního porušení nebo porušení či selhání esenciálního účelu smlouvy nebo selhání výhradního opravného opatření.

Odškodnění
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete obhajovat a nebudete přisuzovat nám a našim přidruženým společnostem, inzerentům a jiným třetím stranám, včetně ředitelem, funkcionářům, akcionářům, zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům, nástupcem nebo zmocněncem žádnou vinu a zbavíte odpovědnosti vůči jakýmkoliv škodám, výdajům, závazkům a ztrátám (včetně, bez omezení, právních poplatků), vyplývajících z nároků třetích stran vůči nám nebo určeným třetím stranám v souvislosti s Vaší účastí na průzkumu nebo Vašim užíváním stránky průzkumu nebo Vašimi příspěvky, nebo porušení těchto podmínek, do míry do jaké byly takové škody, výdaje, závazky a ztráty způsobené Vámi.

Právo změnit a řídit webovou stránku
Obsah stránky průzkumu se může změnit, omezit nebo ukončit bez jakéhokoliv upozornění.

Oddělitelnost a přiřazování
Pokud z jakéhokoliv důvodu jakýkoliv bod nebo ustanovení těchto Podmínek bude považováno soudem za neplatnou, odporovatelnou nebo jinak nevymahatelnou, takový bod nebo ustanovení bude považováno za oddělitelné od zbytku těchto Podmínek a zbytek těchto Podmínek bude vykládán bez odkazu na neproveditelný bod.
Tyto Podmínky nesmíte postoupit bez našeho předchozího písemného souhlasu, který může být odmítnut na základě našeho vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky můžeme kdykoliv postoupit bez předchozího upozornění.